Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Floom studio Oy:n (Y-tunnus 3008236-9) rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 17.08.2019.


1. Rekisterinpitäjä
Floom studio Oy
Antinkankaantie 24 A1
92130 Raahe
floomstudio@outlook.com

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Oona Lehto
Antinkankaantie 24 A1
92130 Raahe
Puh. 0400217299 

3. Rekisterin nimi
Floom studion asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja kerätään asiakassuhteen tai erillisen suostumuksen perusteella. Henkilötietoja käytetään asiakasyhteydenpidon, asiakassuhteen hoitamisen ja markkinoinnin tarpeisiin. Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille Suomen lain vaatiessa. 

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: 

  • Etu- ja sukunimi
  • Toimitus- ja laskutusosoite
  • Sähköpostiosoite
  • Suostumus suoramarkkinointiin
  • Puhelinnumero
  • Asiakkaan tilaukset ja tilaustiedot
  • Tilausten Postin seurantatiedot


6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta seuraavissa tilanteissa:

  • Asiakas tilaa tuotteen
  • Asiakas on yhteydessä Floom Studion asiakaspalveluun

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Henkilötietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriä ei luovuteta ulkopuolisille. Rekisteri sijaitsee Floom Studion suojatulla palvelimella. 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Asiakkaalla on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia niihin korjausta. Asiakas voi halutessaan pyytää keskeyttämään henkilötietojensa käsittelyn, mikäli käsittelylle ei ole enää perustetta. Asiakkaalla on lisäksi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet henkilötietojen käsittelyyn liittyen.
Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät pyynnöt voi lähettää kirjallisena Floom studion posti- tai sähköpostiosoitteeseen. Floom studio varmistaa kyselijän henkilöllisyyden kaikissa henkilötietoihin liittyvissä yhteydenotoissa.